Oferta przedszkola i żłobka Akademia TalentówPrywatne Przedszkole, Żłobek i Świetlica prowadzą zapisy przez cały rok kalendarzowy. Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, do odpowiednich grup wiekowych. O przyjęciu dzieci do Akademii Talentów decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające już do placówki.

w ramach czesnego zapewniamy
• Realizację programu edukacji zgodnego z nową Podstawą Programową MEN

• Autorski program nauczania

• Wyżywienie z przedszkolnej kuchni obejmujące cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad składający się z dwóch dań, I podwieczorek i II podwieczorek *

• Diagnostykę logopedyczną oraz psychologiczną

• Zajęcia z języka angielskiego

• Zajęcia z rytmiki

• Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

• Zajęcia z zakresu glottodydaktyki

• Warsztaty plastyczne

• Warsztaty przyrodnicze

• Warsztaty kulinarne

dodatkowo płatne są
• Zajęcia dodatkowe - opłata za zajęcia dodatkowe nie uwzględnione w czesnym jest ustalana z rodzicami w zależności od wyboru zajęć i ilości chętnych dzieci

• Podręczniki

• Ubezpieczenie płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok

• Wyjazdy poza przedszkole: teatr, muzeum, zoo etc.

świnka skarbonka
* - w przypadku indywidualnej diety zastrzegamy sobie możliwość doliczania dodatkowych opłat

opłata wpisowa do Akademii Talentów wynosi opłaty w przedszkolu i żłobku akademia talentów
Jest to opłata bezzwrotna pobierana jednorazowo przy zapisie dziecka celem rezerwacji miejsca dziecka w przedszkolu
Wszelkie promocje opisujemy na naszym profilu na FB i G+. Zachęcamy do ich polubienia!

Czesne płatne jest do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Akademii Talentów.

W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa opłata czesnego za drugie i kolejne dziecko zostanie pomniejszona o 100 zł.

Zapewnienie opieki nad Dzieckiem po godz. 18.00 wymaga wcześniejszego ustalenia z wychowawcą. Opłata z tego tytułu (20 zł/za każde rozpoczęte pół godziny) doliczana jest do czesnego.

W przypadku nieobecności Dziecka z powodu choroby, Przedszkole zwraca stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności Dziecka. Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie Przedszkola o nieobecności Dziecka najpóźniej do godziny 8.30 rano w dniu nieobecności. Zwrot następuje przez potrącenie naliczonej kwoty z należności za miesiąc następny

Płatności prosimy regulować na podany rachunek bankowy: mBank 60 1140 2004 0000 3802 7888 4561

W tytule wpłaty prosimy wpisać:
- imię i nazwisko dziecka
- okres, za który następuje wpłata

Rodziców zainteresowanych powierzeniem dzieci pod opiekę naszego przedszkola serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami tel. 503-608-198 lub przedszkole@akademiatalentow.edu.pl