Nasza kadraAkademię Talentów tworzy zespół wykwalifikowanych i oddanych edukacji młodszych dzieci specjalistów. Wszyscy dbamy o ciepłą, przyjazną i rodzinną atmosferę w naszej placówce, tak aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

Cenimy kreatywność i zaangażowanie współpracujących z nami osób, umożliwiamy im różne formy doskonalenia zawodowego – nauczyciele doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach. Wierzymy, iż atmosfera życzliwości panująca w Akademii przekłada się na stałość zatrudnienia naszej kadry, a tym samym poczucie stabilności u dzieci.

Nasi nauczyciele starają się indywidualnie podchodzić do każdego dziecka, uwzględniając ich predyspozycje i preferencje oraz dostosowując tempo przyswajania wiedzy do aktualnego stopnia rozwoju i kładąc nacisk na te sfery, które potrzebują dopracowania. Nasi nauczyciele posiadają wymagane przez MEN pełne kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego z przygotowaniem pedagogicznym, niezbędne do pracy w placówkach niepublicznych.

Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu są pod opieką specjalistów: logopedy i psychologa. Na początku każdego roku przedszkolnego, prowadzone są badania przesiewowe, których wyniki są omawiane z rodzicami. Rodzice decydują, czy chcą, aby ich dziecko uczestniczyło w zajęciach z logopedą i psychologiem.


Małgorzata Zarzycka

Dyrektor Akademii Talentów

Całe swoje życie zawodowe związałam z przedszkolem. Od 35 lat mam niesamowitą możliwość obserwowania jak rozwijają się dzieci, jak zmieniają się ich zainteresowania i jakie prezentują uzdolnienia. Jestem nauczycielem dyplomowanym, ukończyłam różnorodne studia pedagogiczne w zakresie: wychowania przedszkolnego, pedagogiki ogólnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Posiadam również kwalifikacje do zarządzania placówkami oświatowymi oraz ośrodkami pomocy społecznej i kultury. Chciałabym aby Akademia Talentów była miejscem, w którym każde dziecko odnajdzie w sobie swój naturalny geniusz – spontaniczność w działaniu, podziw dla otaczającego świata i zdolność do podejmowania wyzwań.