Komunikacja z rodzicamiW Akademii Talentów dbamy o jak najlepsze kontakty z rodzicami, chcielibyśmy aby Rodzice współdecydowali w sprawach przedszkola i żłobka i tego jak spędzają czas Dzieci, uczestniczyli w podejmowanych działaniach oraz inicjowali działania, które miałyby pozytywny wpływ na funkcjonowanie Akademii Zależy nam na tym abyście mieli Państwo na bieżąco informacje o rozwoju Państwa dziecka, jego zachowaniu w grupie rówieśników. Kontakt rodzica z przedszkolem i żłobkiem i przekazywanie informacji odbywa się w następujący sposób:
  • *Rozmawiamy z Państwem nie tylko podczas codziennych spotkań w przedszkolu, ale także podczas regularnych zebrań czy wszelkich uroczystości przedszkolnych czy zajęć otwartych
  • *Przygotowujemy arkusz obserwacji Dziecka – raz na kwartał przekazany zostanie Państwu pisemny arkusz obserwacji umiejętności dziecka, jego mocnych i słabych stron, zachowania w grupie
  • *Dyżury – w każdą pierwszą środę miesiąca po wcześniejszym umówieniu zapraszamy na rozmowy z nauczycielami i opiekunami
  • *Akademia Uśmiechu Rodziny – cykliczne warsztaty prowadzone na terenie przedszkola
  • *Jako że sukces edukacyjny dzieci zależy od pracy z dziećmi Rodziców i placówek oświatowych, organizujemy warsztaty podczas których rozmawiamy z rodzicami na temat metod jakimi mogą pobudzać umiejętności swoich dzieci, w jaki sposób pracować z dziećmi w domu na każdym etapie rozwoju Maluchów


Co tydzień otrzymacie Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej zamierzenia wychowawcze opisujące jakie obszary umiejętności dzieci zamierzamy rozwijać, jakie aktywności będziemy wykonywać, jakich piosenek, wierszyków będziemy uczyć Dzieci. Do kontaktu z Państwem używamy nowoczesnych metod komunikacji takich jak SMS, email, Facebook, Picassa, Pinterest czy Google+.