Program nauczaniaMotto Akademii Talentów:

"Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno".
(Helen Parkhurst)


Akademia Talentów to niepubliczne przedszkole i żłobek otwarte na potrzeby dzieci i rodziców. Naszym podstawowym celem jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Dzieci i wyposażenie ich w najważniejsze umiejętności, dzięki którym będą mogły sprawnie funkcjonować w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Jako że o sukcesie edukacyjnym w dużej mierze decydują lata przedszkolne i wczesnoszkolne, szczególną uwagę przywiązujemy do rozwijania wszechstronnych talentów małych dzieci – w celu zapewnienia im równomiernego rozwoju w każdym kierunku. Naszym naczelnym zadaniem jest osiąganie przez dzieci gotowości szkolnej i umożliwienie im odnoszenia sukcesów, na miarę ich własnych możliwości. Działamy konsekwentnie metodami aktywnymi z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

Małe dzieci są ciekawe świata, twórcze i pragną poszukiwać odpowiedzi na nurtujące je pytania w różnorodny sposób. Dzięki stosowaniu urozmaiconych działań, pobudzamy motywacje i chęć do nauki. Najważniejszą teorią, którą posługujemy się w naszej codziennej pracy w Akademii Talentów jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera.